Aptomat LS


Thiết bị điện: chuyên nhập khẩu và phân phối aptomat ls, aptomat 3 pha ls, báo giá aptomat ls 2016, aptomat 3 pha 50a ls, aptomat ls 20a, aptomat ls 100a, gia aptomat ls, aptomat 3 pha 200a ls, aptomat ls 30a, aptomat 3 pha 150a ls, aptomat ls 1 pha, aptomat ls bkn c32, aptomat 1 pha ls, aptomat ls 3 pha 100a, aptomat ls 40a, aptomat ls 3 pha, aptomat ls hàn quốc, aptomat 3 pha 500a ls, báo giá aptomat ls 2015, báo giá aptomat ls 2017


Báo giá Aptomat ls 2017Bảng giá thiết bị đóng cắt ls 2017

Bảng giá Aptomat ls 2017

Chiết khấu lên đến 34%


aptoamt ls
Aptoamt Ls

Aptomat MCCB loại 2 pha 


AABN5215A,ABN5220A,ABN5230A,ABN5240A,ABN5250A,ABN6260A,ABN10215A,ABN10220A,ABN10230A,ABN10240A,ABN10250A,ABN10260A,ABN10275A,ABN102100A,ABN202125A,ABN202150A,ABN202200A,ABN202225A,ABN202250A,ABN402250A,ABN402300A,ABN402350A, Aptomat 2P -15A -30kA,    Aptomat 2P -20A -30kA,    Aptomat 2P -30A -30kA,    Aptomat 2P -40A -30kA,    Aptomat 2P -50A -30kA,    Aptomat 2P -60A -30kA,    Aptomat 2P -15A -35kA,    Aptomat 2P -20A -35kA,    Aptomat 2P -30A -35kA,    Aptomat 2P -40A -35kA,    Aptomat 2P -50A -35kA,    Aptomat 2P -60A -35kA,    Aptomat 2P -75A -35kA,    Aptomat 2P -100A -35kA,    Aptomat 2P -125A -65kA,    Aptomat 2P -150A -65kA,    Aptomat 2P -200A -65kA,    Aptomat 2P -225A -65kA,    Aptomat 2P -250A -65kA,    Aptomat 2P -250A -50kA,    Aptomat 2P -300A -50kA,    Aptomat 2P -350A -50kA, Aptomat 2P -400A -50kA

Aptomat MCCB loại 3 pha

 ABN5315A,ABN5320A,ABN5330A,ABN5340A,ABN5350A,ABN6360A,ABN10315A,ABN10320A,ABN10330A,ABN10340A,ABN10350A,ABN10360A,ABN10375A,ABN103100A,ABN203100A,ABN203125A,ABN203150A,ABN203175A,ABN203200A,ABN203225A,ABN203250A,ABN403250A,ABN403300A,ABN403350A,ABN403400A,ABN803500A,ABN803630A,ABN803700A,ABN803800A
    Aptomat 3P -15A -18kA, Aptomat 3P -20A  -18kA, Aptomat 3P -30A  -18kA, Aptomat 3P -40A  -18kA, Aptomat 3P -50A  -18kA, Aptomat 3P -60A -18kA, Aptomat 3P -15A -22kA, Aptomat 3P -20A -22kA, Aptomat 3P -30A -22kA, Aptomat 3P -40A -22kA, Aptomat 3P -50A -22kA, Aptomat 3P -60A -22kA, Aptomat 3P -75A -22kA, Aptomat 3P -100A -22kA, Aptomat 3P -100A -30kA, Aptomat 3P -125A -30kA, Aptomat 3P -150A -30kA, Aptomat 3P -175A -30kA, Aptomat 3P -200A -30kA, Aptomat 3P -225A -30kA, Aptomat 3P -250A -30kA, Aptomat 3P -250A -42kA, Aptomat 3P -300A -42kA, Aptomat 3P -350A -42kA, Aptomat 3P -400A -42kA, Aptomat 3P -500A -45kA, Aptomat 3P -630A -45kA, Aptomat 3P -700A -45kA, Aptomat 3P -800A -45kA

Aptomat chỉnh dòng:

ABE10363A,ABE10380A,ABE103100A,ABS10380A,ABS103100A,ABE203125A,ABE203150A,ABE203200A,ABE203250A,ABS203125A,ABE203150A,ABE203200A,ABE203250A,TS160NATU160A,TS160NATU125A,TS250NATU200A,TS250NATU250A,TS400NATU400A,TS400NATU300A,TS250NATU250A,TD100NFMU16A,TD100NFMU20A,TD100NFMU25A,TD100NFMU32A,TD100NFMU40A,TD100NFMU50A,TD100NFMU63A,TD100NFMU80A,TD100NFMU100A,TD160NFMU125A,TD160NFMU160A,TS100NFMU40A,TS100NFMU50A,TS100NFMU63A,TS100NFMU80A,TS100NFMU100A,TS160NFMU100A,TS160NFMU125A,TS160NFMU160A,TS250NFMU125A,TS250NFMU160A,TS250NFMU200A,TD100NFTU163P,TD100NFTU203P,TD100NFTU253P,TD100NFTU323P,TD100NFTU403P,TD100NFTU503P,TD100NFTU633P,TD100NFTU803P,TD100NFTU103P,TD160NFTU125A3P,TD160N FTU160 ,3P,TS250NFMU250A,TS400NFMU300A,TS400NFMU400A,TS400NETS400A,TS630NFMU500A,TS630NFMU630A,TS630NETS630A,TS630NFTU630A,TS800NFMU800A,TS800NFTU800A,TS1000N1000A,TS1250N1250A,TS1600N1600A,TS1000H1000A,TS1250H1250A,TS1600H1600A,TS1000L1000A
Aptomat 3P 63A - 16kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 80A - 16kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 100A-16kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 80A - 25kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 100A - 25kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 125A - 16kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 150A - 16kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 200A - 16kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 250A - 16kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 125A - 25kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 150A - 25kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 200A - 25kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 250A - 25kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 200A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 250A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 400A-65kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 300A-65kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 250A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 16A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 20A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 25A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 32A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 40A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 50A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 63A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 80A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 100A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 125A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 160A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 40A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 50A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 63A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 80A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 100A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 100A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 125A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 160A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 125A-50kA - chỉnh dòng,     Aptomat 3P 160A-50kA - chỉnh dòng,     Aptomat 3P 200A-50kA - chỉnh dòng, Aptomat 3P 16A -50kA, Aptomat 3P 20A -50kA, Aptomat 3P 25A -50kA, Aptomat 3P 32A -50kA, Aptomat 3P 40A -50kA, Aptomat 3P 50A -50kA, Aptomat 3P 63A -50kA, Aptomat 3P 80A -50kA, Aptomat 3P 100A -50kA, Aptomat 3P 125A -50kA, Aptomat 3P 160A -50kA,     Aptomat 3P 250A-50kA - chỉnh dòng,     Aptomat 3P 300A-50kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 400A-65kA - chỉnh dòng,     Aptomat 3P 400A-65kA - chỉnh dòng,     Aptomat 3P 500A 65kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P 630A 65kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 630A 65kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 630A 65kA ,     Aptomat 3P -800A-65kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P -800A-65kA  chỉnh dòng,     Aptomat 3P -1000A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 1250A-50kA - chỉnh dòng,     Aptomat 3P 1600A-50kA - chỉnh dòng,     Aptomat 3P -1000A-50kA chỉnh dòng,     Aptomat 3P 1250A-50kA - chỉnh dòng,     Aptomat 3P 1600A-50kA - chỉnh dòng,     Aptomat 3P 1000A-150kA - chỉnh dòng

Aptomat tép

    Aptomat - 1P - 6A -6kA, Aptomat - 1P - 10A-6kA, Aptomat - 1P - 16A-6kA, Aptomat - 1P - 20A-6kA,    Aptomat - 1P - 25A-6kA, Aptomat - 1P - 32A-6kA, Aptomat - 1P - 40A-6kA,    Aptomat - 1P- 50A-6kA, Aptomat  - 1P -63A-6kA, Aptomat - 2P - 6A -6kA,    Aptomat - 2P - 10A-6kA,    Aptomat - 2P - 16A-6kA,    Aptomat - 2P - 20A-6kA,    Aptomat - 2P - 25A-6kA,    Aptomat - 2P - 32A-6kA,    Aptomat - 2P - 40A-6kA,    Aptomat - 2P- 50A-6kA,    Aptomat  - 2P -63A-6kA,    Aptomat - 3P - 6A -6kA,    Aptomat - 3P - 10A-6kA,    Aptomat - 3P - 16A-6kA,    Aptomat - 3P - 20A-6kA,    Aptomat - 3P - 25A-6kA,    Aptomat - 3P - 32A-6kA,    Aptomat - 3P - 40A-6kA,    Aptomat - 3P- 50A-6kA,    Aptomat  - 3P -63A-6kA,    Aptomat -4P - 6A -6kA,    Aptomat -4P - 10A -6kA,    Aptomat -4P - 16A -6kA,    Aptomat -4P - 20A -6kA,    Aptomat -4P - 25A -6kA,    Aptomat -4P - 32A -6kA,    Aptomat -4P - 40A -6kA,    Aptomat -4P - 50A -6kA,    Aptomat -4P - 63A -6kA

Các sản phẩm liên quanƯU ĐIỂM CÁC SẢN PHẨM TẠI Siêu thị thiết bị điện
Hàng chính hãng Nhập khẩu trực tiếp .
Sản phẩm luôn có Sẵn gọi là có - Giao hàng  Nhanh - Miễn phí vận chuyển Giá:  Chiết khấu 30-34%

 Gọi Ngay ! 0939.66.44.22

LỢI ÍCH KHI MUA HÀNG TẠI Siêu thị thiết bị điện SO VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC ?

100% hàng chính hãng
Bảo hành dài hạn (1-2 năm)
1 đổi 1 trong thời gian bảo hành(đơn vị duy nhất tại Việt Nam dám cam kết. )
Đầy đủ giấy tờ chứng chỉ chất lượng CO,CQ
LÀM THẾ NÀO MUA HÀNG NHẬN CHIẾT KHẤU TỐT NHẤT ?

Bạn cần chỉ cần liên hệ 0939.66.44.22 chúng tôi sẽ báo giá cho bạn giá tốt nhất với chiết khấu ưu đãi nhất hiện nay.
Cam kết:

Hàng chính hãng  chất lượng tốt nhất
Giá tốt nhất Việt Nam
Dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Sự Khác Biệt:

Không chỉ là lời nói Siêu thị thiết bị điện  đơn vị duy nhất dám cam kết: “HOÀN TIỀN 100%” nếu không đảm bảo được chất lượng. Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng để trải nghiệm.Đến với chúng tôi, bạn sẽ cảm nhận được SỰ KHÁC BIỆT mà không nhà phân phối nào có được.
Gọi ngay để nhận bảng báo giá với chiết khấu lên đ 34%

Các bài viết khác
Lên đầu