Cuộn kháng Mikro

Tác dụng của cuộn kháng Mikro

Trong hệ thống điện công nghiệp Công dụng bảo vệ của cuộn kháng dành cho tụ bù là điều không cần phải bàn cãi Với chức năng chính bảo vệ cho tụ bù và thiết bị đóng cắt . Cuộn kháng còn lọc được sóng hài nhờ đó tăng chất lượng cho dòng điện

Do đó cuộn kháng điện cực kỳ hữu ích trong trường hợp điện áp dòng điện của mạng lưới bị biến dạng nhiều
Cuộn kháng Mikro 

Những thiệt hại cho tụ bù khi không sử dụng cuộn kháng


Trên một web lớn chuyên ngành về điện Một thành viên chia sẻ: Công ty anh đang sử dụng trạm 1000KVAR Trạm biến áp hoạt động bình thường ổn định

Tuy nhiên xung quanh công ty anh là khu công nghiệp Có rất nhiều nhà máy tháp sử dụng lò điện công suất rất cao.Điều đó phát sinh nhiều sóng hài bậc cao

Sóng hài này làm ảnh hưởng đến trạm biến áp của công ty anh. Nó làm hỏng tủ tụ bù của công tyDù hệ thống có aptomat bảo vệ hẳn hoi

Rõ ràng những thiệt hại mà doanh nghiệp phải trả là quá đắt. Nó đắt hơn rất nhiều lần so với việc bỏ một khoản tiền nhỏ để trang bị cuộn kháng điện cho hệ thống ngay từ đầu

Thông số cuộn kháng


Thông số cuộn kháng Mỉkro

Để chọn cuộn kháng phù hợp thì trước hết ta cần phải kiểm tra sóng hài đổ vào hệ thống của bạn chủ yếu là hài bậc bao nhiêu (357911) Có được sóng có bậc hài chính thức (% sóng hài cao nhất trong các hệ số sóng hài) thì ta tính theo trở kháng Z= |ZL - ZC| để đảm bảo tại sóng hài là lớn nhất trở kháng cũng lớn nhất 
-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 10Kvar P = 7% DL đầu ra 89Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 20Kvar P = 7% DL đầu ra 178Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 25Kvar P = 7% DL đầu ra 222Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 30Kvar P = 7% DL đầu ra 267Kvar
-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 40Kvar P = 7% DL đầu ra 355Kvar
-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 50Kvar P = 7% DL đầu ra 444Kvar
-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 60Kvar P = 7% DL đầu ra 533Kvar
-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 75Kvar P = 7% DL đầu ra 666Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 80Kvar P = 7% DL đầu ra 711Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 100Kvar P = 7% DL đầu ra 889Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 120Kvar P = 7% DL đầu ra 1066Kvar
-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 150Kvar P = 7% DL đầu ra 1333Kvar
-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 200Kvar P = 7% DL đầu ra 1777Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 10Kvar P = 7% DL đầu ra 88Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 20Kvar P = 7% DL đầu ra 176Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 25Kvar P = 7% DL đầu ra 220Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 30Kvar P = 7% DL đầu ra 264Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 40Kvar P = 7% DL đầu ra 352Kvar
-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 50Kvar P = 7% DL đầu ra 440Kvar
-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 60Kvar P = 7% DL đầu ra 528Kvar
-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 75Kvar P = 7% DL đầu ra 660Kvar
-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 80Kvar P = 7% DL đầu ra 704Kvar
-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 100Kvar P = 7% DL đầu ra 879Kvar
-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 120Kvar P = 7% DL đầu ra 1055Kvar
-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 150Kvar P = 7% DL đầu ra 1319Kvar

Giá bán cuộn kháng mikro

Bảng báo giá cuộn kháng mikro dưới đây có thể thay đổi đột suất, vì vậy vui lòng gọi 0936 66 44 22 để có giá tốt nhất

STT
Mã sản phẩm
Thông Số
Giá  (VND)
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V
1
 MX07-210/88-230/010
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V 10Kvar
2000000
2
MX07-210/176-230/020
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V 20Kvar
2700000
3
MX07-210/220-230/025
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V 25Kvar
3080000
4
MX07-210/264-230/030
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V 30Kvar
3500000
5
MX07-210/352-230/040
 lọc 7% cho tụ bù 230V 40Kvar
4500000
6
MX07-210/440-230/050
 lọc 7% cho tụ bù 230V 50Kvar
5300000
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V
7
MX07-400/89-440/010 
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 10Kvar
2100000
8
MX07-400/133-440/015 
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 15Kvar
2500000
9
MX07-400/178-440/020 
 lọc 7% cho tụ bù 440V 20Kvar
2700000
10
MX07-400/222-440/025 
 lọc 7% cho tụ bù 440V 25Kvar
3080000
11
MX07-400/267-440/030 
 lọc 7% cho tụ bù 440V 30Kvar
3400000
12
MX07-400/356-440/040 
lọc 7% cho tụ bù 440V 40Kvar
4300000
13
MX07-400/444-440/050 
 lọc 7% cho tụ bù 440V 50Kvar
5300000
14
MX07-400/533-440/060 
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 60Kvar
6380000
15
MX07-400/667-440/075 
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 75Kvar
7600000
16
MX07-400/711-440/080 
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 80Kvar
8080000
17
MX07-400/889-440/100 
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 100Kvar
9400000
18
MX07-400/1066-440/120 
 lọc 7% cho tụ bù 440V 120Kvar
10980000
19
MX07-400/1333-440/150 
 lọc 7% cho tụ bù 440V 150Kvar
12500000
20
MX07-400/1778-440/200 
 lọc 7% cho tụ bù 440V 200Kvar
15800000
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 690V
21
MX07-620/174-690/020 
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 690V 20Kvar
2900000
22
MX07-620/217-690/025 
 lọc 7% cho tụ bù 690V 25Kvar
3000000
23
MX07-620/260-690/030 
 lọc 7% cho tụ bù 690V 30Kvar
3300000
24
MX07-620/434-690/050 
 lọc 7% cho tụ bù 690V 50Kvar
5300000
Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù trung thế 720V
25
MX07-660/226-720/025 
 lọc 7% cho tụ bù 720V 25Kvar
3200000
26
MX07-660/271-720/030 
 lọc 7% cho tụ bù 720V 30Kvar
3700000
27
MX07-660/452-720/050 
 lọc 7% cho tụ bù 720V 50Kvar
6100000
Cuộn kháng lọc 14% cho tụ bù 260V
28
MX14-210/xxx-260/025
g lọc 14% cho tụ bù 3 pha 260V 25Kvar
5400000
29
MX14-210/xxx-260/025
g lọc 14% cho tụ bù 3 pha 260V 50Kvar
6780000
Cuộn kháng lọc 14% cho tụ bù 525V
30
MX14-400/xxx-525/020
14% cho tụ bù 3 pha 525V 20Kvar

31
MX14-400/xxx-525/025
 lọc 14% cho tụ bù 3 pha 525V 25Kvar

32
MX14-400/xxx-525/030
 14% cho tụ bù 3 pha 525V 30Kvar
Call
33
MX14-400/xxx-525/050
 lọc 14% cho tụ bù 3 pha 525V 50Kvar
Call
Bảng giá Cuộn kháng Mikro
Cuộn kháng cho tụ bù Mikro được phân phối bởi Siêu thị thiết bị điện
Các chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: kd@btb.vn

Catalogue Mikro

Các bài viết khác
Lên đầu