Cuộn kháng Nuintek

bảng giá cuộn kháng shizuki,catalogue cuộn kháng mikro,cuộn cảm kháng,cuộn cảm kháng là gì,cuộn cảm và cuộn kháng,cuộn kháng,cuộn kháng 3 pha,cuộn kháng 6,cuộn kháng ac,cuộn kháng biến tần,cuộn kháng bão hòa,cuộn kháng bù ngang,cuộn kháng cho biến tần,cuộn kháng cho tụ bù,cuộn kháng chặn sóng hài,cuộn kháng chỉnh lưu,cuộn kháng chỉnh lưu là gì,cuộn kháng cân bằng,cuộn kháng có tác dụng gì,cuộn kháng dc,cuộn kháng dùng để làm gì,cuộn kháng epcos,cuộn kháng estel,cuộn kháng havec,cuộn kháng hạn chế dòng ngắn mạch,cuộn kháng khử sóng hài,cuộn kháng là gì,cuộn kháng lọc,cuộn kháng lọc sóng hài,cuộn kháng lọc sóng hài là gì,cuộn kháng lọc sóng hài mikro,cuộn kháng lọc sóng hài điện,cuộn kháng mikro,cuộn kháng mikro bảng giá,cuộn kháng nuintek,cuộn kháng shizuki,cuộn kháng tiếng anh,cuộn kháng tiếng anh là gì,cuộn kháng trung thế,cuộn kháng trước tụ bù,cuộn kháng tụ bù,cuộn kháng tụ bù mikro,cuộn kháng điện,cuộn kháng điện là gì,cuộn trở kháng,cách tính cuộn kháng lọc sóng hài,cảm kháng cuộn dây,cấu tạo cuộn kháng điện,giá cuộn kháng,giá cuộn kháng điện,lắp cuộn kháng cho tụ bù,mua cuộn kháng,tác dụng của cuộn kháng điện,tính cảm kháng cuộn dây

Cuộn kháng Nuintek
Cuộn kháng NuintekKháng tụ bù Nuintek rất cần thiết trong trường hợp điện áp, dòng điện của hệ thống bị méo dạng nhiều. Khi đó cần bảo vệ tụ bù và thiết bị đóng cắt chúng ta phải dùng khán. 
Cuộn kháng dùng để làm gì?
- Cuộn kháng bảo vệ Thiết bị điện công nghiệp
     Cuộn kháng sử dụng cho Tụ bù với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt, relay bù. Cuộn kháng kết hợp với tụ bù loại những thành phần sóng hài làm tăng chất lượng điện cho hệ thống. Cuộn kháng lọc sóng hài rất cần thiết trong trường hợp điện áp, dòng điện của hệ thống bị méo dạng nhiều.

Thông số cuộn kháng

Thông số cuộn kháng

Thông số cuộn khángKháng cho tụ bù hạ thế

Kháng hạ thế được phân lại theo khả năng triệt tiêu sóng hài, Kháng 7%, kháng 14% và điện áp của lưới điện đi kèm với tụ bù hạ thế

Thông số kỹ thuật kháng

Bản vẽ kháng hạ thế
Thông số kỹ thuật:
kháng cho tụ bù hạ thế
Ngoài ra để đảm bảo an toàn cho Tụ bù hạ thế và thiết bị đóng cắt Nuintek còn sản xuất Điện trở xả:
Thông số kỹ thuật kháng 

Bảng giá cuộn kháng NuintekRated Capacity ( KVAR )                                  Gía bán
Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR - 440V           NSR-L0.6  NSR-L7.442010      10      3,960,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR - 440V           NSR-L0.9  NSR-L7.442015      15      4,680,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR - 440V           NSR-L1.2  NSR-L7.442020      20      5,040,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR - 440V           NSR-L1.5  NSR-L7.442025      25      5,520,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR - 440V           NSR-L1.8  NSR-L7.442030      30      6,240,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR - 440V           NSR-L2.4  NSR-L7.442040      40      7,800,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR - 440V           NSR-L3.0  NSR-L7.442050      50      9,600,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR - 440V           NSR-L3.6  NSR-L7.442060      60      11,280,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR - 440V           NSR-L4.5  NSR-L7.442075      75      13,560,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR - 440V          
NSR-L7.442080                                             80  14,280,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR - 440V         NSR-L6.0  NSR-L7.4420100    100    16,800,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR - 440V        
NSR-L7.4420120                                            100 19,440,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR - 440V         NSR-L9.0  NSR-L7.4420150    150    22,200,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR - 440V         NSR-L12.0 NSR-L7.4420200    200    28,080,000
Rated Capacity ( KVAR )                                  Gía bán
Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR - 440V           NSR-L0.6  NSR-L14.442010    10      6,400,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR - 440V           NSR-L0.9  NSR-L14.442015    15      7,600,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR - 440V           NSR-L1.2  NSR-L14.442020    20      8,200,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR - 440V           NSR-L1.5  NSR-L14.442025    25      8,400,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR - 440V           NSR-L1.8  NSR-L14.442030    30      9,500,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR - 440V           NSR-L2.4  NSR-L14.442040    40      12,000,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR - 440V           NSR-L3.0  NSR-L14.442050    50      14,500,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR - 440V           NSR-L3.6  NSR-L14.442060    60      17,000,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR - 440V           NSR-L4.5  NSR-L14.442075    75      20,500,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR - 440V          
NSR-L14.442080                                            80  21,300,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR - 440V         NSR-L6.0  NSR-L14.4420100  100    24,300,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR - 440V        
NSR-L14.4420120                                          100 28,000,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR - 440V         NSR-L9.0  NSR-L14.4420150  150    32,000,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR - 440V         NSR-L12.0 NSR-L14.4420200  200    40,000,000
Các chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 

Catalogue Nuintek
Các bài viết khác
Lên đầu