Relay ( Rơ le ) Nhiệt Ls

Thông số relay nhiệt Ls
(1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại             từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;             7-10A; 9-13A; 12-18A;                                        (2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:            0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;         16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;                         (3) MT-63 dùng cho từ MC-50a đến MC-65a gồm các loại:          34-50A và 45-65A;                                              (4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a         (5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a             (6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a            (7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a                (8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630A và MC-800a       

Bảng giá Relay nhiệt Ls
                                 Rơ le nhiệt MT-12 dùng cho khởi Mc9a- Mc18a    MT121A                                                            Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A    248,000MT121.6A                                                         Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A     248,000MT122.5A                                                         Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A 248,000MT124A                                                            Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A     248,000MT126A                                                            Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A        248,000MT128A                                                            Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A        248,000MT129A                                                            Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A        248,000MT1210A                                                          Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A      248,000MT1213A                                                          Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A      248,000MT1218A                                                          Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A    248,000Rơ le nhiệt MT-32 dùng cho khởi Mc-9b- Mc40a   MT321A                                                            Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A    280,000MT321.6A                                                         Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A     280,000MT322.5A                                                         Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A 280,000MT324A                                                            Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A     280,000MT326A                                                            Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A        280,000MT328A                                                            Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A        280,000MT329A                                                            Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A        280,000MT3210A                                                          Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A      280,000MT3213A                                                          Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A      280,000MT3218A                                                          Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A    280,000MT3222A                                                          Rơ le nhiệt 3P (16 -22)A    295,000MT3225A                                                          Rơ le nhiệt 3P (18 -25)A    295,000MT3232A                                                          Rơ le nhiệt 3P (22 -32)A    295,000MT3240A                                                          Rơ le nhiệt 3P (28 -40)A    295,000MT6350A                                                          Rơ le nhiệt 3P (34 -50)A    635,000MT6365A                                                          Rơ le nhiệt 3P (45 -65)A    635,000MT9575A                                                          Rơ le nhiệt 3P (54 -75)A    915,000MT9585A                                                          Rơ le nhiệt 3P (63 -85)A    915,000MT9595A                                                          Rơ le nhiệt 3P (70 -95)A    915,000MT95100A                                                        Rơ le nhiệt 3P (80 -100)A   915,000MT150105A                                                      Rơ le nhiệt 3P (80 -105)A   1,380,000MT150130A                                                      Rơ le nhiệt 3P (95 -130)A   1,380,000MT150150A                                                      Rơ le nhiệt 3P (110 -150)A          1,380,000MT225125A                                                      Rơ le nhiệt 3P (85~125)A 2,450,000MT225160A                                                      Rơ le nhiệt 3P (100 -160)A          2,450,000MT225185A                                                      Rơ le nhiệt 3P (120 -185)A          2,450,000MT225240A                                                      Rơ le nhiệt 3P (160 -240)A          2,450,000MT400330A                                                      Rơ le nhiệt 3P (200 -330)A          3,580,000MT400400A                                                      Rơ le nhiệt 3P (260 -400)A          3,580,000MT800630A                                                      Rơ le nhiệt 3P (400 -630)A          6,580,000MT800800A                                                      Rơ le nhiệt 3P (520 -800)A          6,580,000   

RELAY NHIỆT LS METASOL ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐIỆN Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: kd@btb.vn-

Các sản phẩm liên quan

Thiết bị điện ls 

Aptomat Ls

Contactor ls

Relay nhiệt Ls


Thiết bị đóng cắt ls

 Bảng giá thiết bị điện LS-
 Catalogue Metasol MC Relay


Từ khoá liên quan:contactor ls, ls contactor catalogue, contactor 1 pha ls, ls contactor price list, ls contactor, contactor 3 pha ls, ls contactor catalogue pdf, contactor ls mc 32a, contactor ls, catalogue, contactor ls 32a, contactor ls 22a, contactor ls 9a, contactor ls 40a, contactor ls 18a, ls industrial contactor, contactor ls 50a, contactor ls mc 12b, contactor ls mc 9b, contactor ls 100a, contactor ls gmc 100, ls contactors catalogue, contactor ls 65a, contactor ls mc 22b 
Các bài viết khác
Lên đầu