Thiết bị điện Hyundai

aptomat Hyundai, aptomat 3 pha Hyundai, báo giá aptomat Hyundai 2016, aptomat 3 pha 50a Hyundai, aptomat Hyundai 20a, aptomat Hyundai 100a, gia aptomat ls, aptomat 3 pha 200a Hyundai, aptomat Hyundai 30a, bảng giá relay nhiệt Hyundai, catalogue relay nhiệt Hyundai, relay nhiệt Hyundai, rơle nhiệt Hyundai gth 22, rơle nhiệt ls mt-32, thông số relay nhiệt Hyundai, Thiết bị điện Hyundai, thiết bị điện Hyundai , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2016 ,bảng giá thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện Hyundai hàn quốc , đại lý thiết bị điện Hyundai tại hà nội , giá thiết bị điện Hyundai , báo giá thiết bị điện Hyundai 2016 , thiết bị điện ls tại hà nội , catalogue thiết bị điện Hyundai , đại lý thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện công nghiệp Hyundai , thiết bị điện Hyundai, báo giá thiết bị điện Hyundai 2017 , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2017, bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai , thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2016, catalogue thiết bị đóng cắt Hyundai , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai mới nhất , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017 , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017. Siêu thị thiết bị điện cung cấp các sản phẩm: aptomat Hyundai, aptomat 3 pha Hyundai, báo giá aptomat Hyundai

thiết bị điện hyndai
Thiết bị điện Hyundai

Mô tả sản phẩm Aptomat Hyudai


Thiết bị điện đóng cắt Hyundai do Hàn Quốc sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng…
Các sản phẩm chính của thiết bị điện Hyundai gồm có thiết bị đóng cắt trung và hạ thế như :  Máy cắt chân không (VCB), Contactor chân không (VCS), Máy cắt không khí (ACB), Aptômát hạ thế (MCB, MCCB), Contactor , Relay nhiệt, Biến tần (Inverter), thiết bị điều khiển tự động (PLC)…


+ ACB  3 POLES, 4 POLE loại FIXED và DRAW OUT, từ 630A đến 6300A với các dòng cắt từ 65kA, 85kA, 100kA, 120kA

+ Phụ kiện ACB: Bộ bảo vệ thấp áp: Under Voltage Trip Device (UVT coil) (UVT+UDC): UVT Time Delay Controller, Khóa liên động (Mechanical Interlock): 2-way, 3-way dùng cho 2 hoặc 3 ACB

Bảng giá ACB Hyundai

UAS Máy cắt không khí hạ thế Huyndai, UAS063H Máy cắt hạ thế 630A - 65KA Cố định 41, 500, 000, UAS08A3H Máy cắt hạ thế 800A - 65KA Cố định 42, 500, 000, UAS10A3H Máy cắt hạ thế 1000A - 65KA Cố định 44, 000, 000, UAS12A3H Máy cắt hạ thế 1200A -  65KA Cố định 46, 000, 000, UAS16A3H Máy cắt hạ thế 1600A - 65KA Cố định 48, 000, 000, UAS20B3V Máy cắt hạ thế 2000A - 85KA Cố định 58, 000, 000, UAS25B3H Máy cắt hạ thế 2500A - 85KA Cố định 66, 000, 000, UAS32B3H Máy cắt hạ thế 3200A - 85KA Cố định 76, 500, 000, ACB, UAN06A3H Máy cắt không khí ACB 630A - 85kA cố định 45, 500, 000, UAN08A3H Máy cắt không khí ACB 800A - 85kA cố định 46, 500, 000, UAN10A3H Máy cắt không khí ACB 1000A - 85kA cố định 47, 000, 000, UAN12A3H Máy cắt không khí ACB 1250A - 85kA cố định 49, 000, 000, UAN16A3H Máy cắt không khí ACB 1600A - 85kA cố định 52, 000, 000, UAN20A3V Máy cắt không khí ACB 2000A - 85kA cố định 56, 000, 000, UAN20B3H Máy cắt không khí ACB 2000A - 100kA cố định 63, 000, 000, UAN25B3H Máy cắt không khí ACB 2500A - 100kA cố định 74, 000, 000, UAN32B3H Máy cắt không khí ACB 3200A - 100kA cố định 95, 000, 000, UAN40B3H Máy cắt không khí ACB 4000A - 100kA cố định 101, 000, 000, UAN40C3H Máy cắt không khí ACB 4000A - 100kA cố định 130, 000, 000, UAN50C3H Máy cắt không khí ACB 5000A - 100kA cố định 144, 000, 000, UANS_2 Khóa liên động 2 ACB 18, 000, 000, UANS_3 Khóa liên động 3 ACB 30, 000, 000, UANUVT Cuộn cắt thấp áp UVT Coil 1, 250, 000, UANUVT2 Cuộn cắt thấp áp UVT Time delay Controller 2, 990, 000

+ MCB (CB tép)  loại 1P, 2P, 3P, 4P từ 6A đến 125A với dòng cắt 6kA, 10kAHIBD Aptomat tép Huyndai - HiBD, HIBD1P6A   Aptoamt tép 1P - 6A-6kA 61, 000, HIBD1P10A   Aptoamt tép 1P - 10A-6kA 61, 000, HIBD1P16A   Aptoamt tép 1P - 16A-6kA 61, 000, HIBD1P20A   Aptoamt tép 1P - 20A-6kA 61, 000, HIBD1P25A   Aptoamt tép 1P - 25A-6kA 61, 000, HIBD1P32A   Aptoamt tép 1P - 32A-6kA 61, 000, HIBD1P40A    Aptoamt tép 1P -  40A-6kA 61, 000, HIBD1P50A   Aptoamt tép 1P - 50A-6kA 61, 000, HIBD1P63A   Aptoamt tép 1P - 63A-6kA 61, 000, HIBD2P6A   Aptoamt tép 2P - 6A-6kA 135, 000, HIBD2P10A   Aptoamt tép 2P - 10A-6kA 135, 000, HIBD2P16A   Aptoamt tép 2P - 16A-6kA 135, 000, HIBD2P20A   Aptoamt tép 2P - 20A-6kA 135, 000, HIBD2P25A   Aptoamt tép 2P - 25A-6kA 135, 000, HIBD2P32A   Aptoamt tép 2P - 32A-6kA 135, 000, HIBD2P40A   Aptoamt tép 2P - 40A-6kA 135, 000, HIBD2P50A   Aptoamt tép 2P - 50A-6kA 135, 000, HIBD2P63A   Aptoamt tép 2P - 63A-6kA 135, 000, HIBD3P6A   Aptoamt tép 3P - 6A-6kA 220, 000, HIBD3P10A   Aptoamt tép 3P - 10A-6kA 220, 000, HIBD3P16A   Aptoamt tép 3P - 16A-6kA 220, 000, HIBD3P20A   Aptoamt tép 3P - 20A-6kA 220, 000, HIBD3P25A   Aptoamt tép 3P - 25A-6kA 220, 000, HIBD3P32A   Aptoamt tép 3P - 32A-6kA 220, 000, HIBD3P40A   Aptoamt tép 3P - 40A-6kA 220, 000, HIBD3P50A   Aptoamt tép 3P - 50A-6kA 220, 000, HIBD3P63A   Aptoamt tép 3P - 63A-6kA 220, 000, HIBD4P6A   Aptoamt tép 3P - 6A-6kA 360, 000, HIBD4P10A   Aptoamt tép 3P - 10A-6kA 360, 000, HIBD4P16A   Aptoamt tép 3P - 16A-6kA 360, 000, HIBD4P20A   Aptoamt tép 3P - 20A-6kA 360, 000, HIBD4P25A   Aptoamt tép 3P - 25A-6kA 360, 000, HIBD4P32A   Aptoamt tép 3P - 32A-6kA 360, 000, HIBD4P40A   Aptoamt tép 3P - 40A-6kA 360, 000, HIBD4P50A   Aptoamt tép 3P - 50A-6kA 360, 000, HIBD4P63A   Aptoamt tép 3P - 63A-6kA 360, 000, HIBD1PN6A   Aptoamt tép 1P - 6A-6kA 135, 000, HIBD1PN10A   Aptoamt tép 1P - 10A-6kA 135, 000, HIBD1PN16A   Aptoamt tép 1P - 16A-6kA 135, 000, HIBD1PN20A   Aptoamt tép 1P - 20A-6kA 135, 000, HIBD1PN25A   Aptoamt tép 1P - 25A-6kA 135, 000, HIBD1PN32A   Aptoamt tép 1P - 32A-6kA 135, 000, HIBD1PN40A   Aptoamt tép 1P -  40A-6kA 135, 000, HIBD1PN50A   Aptoamt tép 1P - 50A-6kA 135, 000, HIBD1PN63A   Aptoamt tép 1P - 63A-6kA 135, 000, HIBD3PN6A   Aptoamt tép 3P - 6A-6kA 360, 000, HIBD3PN10A   Aptoamt tép 3P - 10A-6kA 360, 000, HIBD3PN16A   Aptoamt tép 3P - 16A-6kA 360, 000, HIBD3PN20A   Aptoamt tép 3P - 20A-6kA 360, 000, HIBD3PN25A   Aptoamt tép 3P - 25A-6kA 360, 000, HIBD3PN32A   Aptoamt tép 3P - 32A-6kA 360, 000, HIBD3PN40A   Aptoamt tép 3P - 40A-6kA 360, 000, HIBD3PN50A   Aptoamt tép 3P - 50A-6kA 360, 000, HIBD3PN63A   Aptoamt tép 3P - 63A-6kA 360, 000, HIBD1PH6A   Aptoamt tép 1P - 6A-10kA 85, 000, HIBD1PH10A   Aptoamt tép 1P - 10A-10kA 85, 000, HIBD1PH16A   Aptoamt tép 1P - 16A-10kA 85, 000, HIBD1PH20A   Aptoamt tép 1P - 20A-10kA 85, 000, HIBD1PH25A   Aptoamt tép 1P - 25A-10kA 85, 000, HIBD1PH32A   Aptoamt tép 1P - 32A-10kA 85, 000, HIBD1PH40A   Aptoamt tép 1P -  40A-10kA 85, 000, HIBD1PH50A   Aptoamt tép 1P - 50A-10kA 85, 000, HIBD1PH63A   Aptoamt tép 1P - 63A-10kA 85, 000, HIBD2PH6A   Aptoamt tép 2P - 6A-10kA 190, 000, HIBD2PH10A   Aptoamt tép 2P - 10A-10kA 190, 000, HIBD2PH16A   Aptoamt tép 2P - 16A-10kA 190, 000, HIBD2PH20A   Aptoamt tép 2P - 20A-10kA 190, 000, HIBD2PH25A    Aptoamt tép 2P - 25A-10kA 190, 000, HIBD2PH32A   Aptoamt tép 2P - 32A-10kA 190, 000, HIBD2PH40A   Aptoamt tép 2P -  40A-10kA 190, 000, HIBD2PH50A   Aptoamt tép 2P- 50A-10kA 190, 000, HIBD2PH63A   Aptoamt tép 2P - 63A-10kA 190, 000, HIBD3PH6A   Aptoamt tép 3P - 6A-10kA 315, 000, HIBD3PH10A   Aptoamt tép 3P - 10A-10kA 315, 000, HIBD3PH16A   Aptoamt tép 3P - 16A-10kA 315, 000, HIBD3PH20A    Aptoamt tép 3P - 20A-10kA 315, 000, HIBD3PH25A   Aptoamt tép 3P - 25A-10kA 315, 000, HIBD3PH32A   Aptoamt tép 3P - 32A-10kA 315, 000, HIBD3PH40A   Aptoamt tép 3P - 40A-10kA 315, 000, HIBD3PH50A   Aptoamt tép 3P - 50A-10kA 315, 000, HIBD3PH63A   Aptoamt tép 3P - 50A-10kA 315, 000, HIBD1P100A   Aptoamt tép 1P - 100A-10kA 165, 000, HIBD1P125A   Aptoamt tép 1P - 125A-10kA 165, 000, HIBD2P100A   Aptoamt tép 2P - 100A-10kA 365, 000, HIBD2P125A   Aptoamt tép 2P - 125A-10kA 365, 000, HIBD3P100A   Aptoamt tép 3P - 100A-10kA 595, 000, HIBD3P125A   Aptoamt tép 3P - 125A-10kA 595, 000, HIBD4P100A   Aptoamt tép 4P - 100A-10kA 990, 000, HIBD4P125A   Aptoamt tép 4P - 125A-10kA 990, 000

+ Khởi động từ 3 pha (contactor 3 Poles): từ 6A đến 800A

  • Dòng sản phẩm chính:                   Công tắc từ HGC, Rơ le nhiệt
  • Đa dạng khung dòng tải:               12~800AF (HGC9 ~ HGC800)
  • Thiết kế dạng module chống bụi, chống ồn
  • Tiếp điểm phụ đặt tại mặt trước, tiện lợi cho việc lắp đặt, bảo dưỡng 
  • Phụ kiện lựa chọn đầy đủ đáp ứng mọi nhu cầu về lắp đặt, bảo vệ
  • Đạt giải thưởng thiết kế quốc tế iF Award 

Bảng giá Contactor Hyundai

HGC75220V      Contactor 3p 75A 220V      1, 450, 000, HGC85220V      Contactor 3p 85A 220V      1, 750, 000, HGC100220V     Contactor 3p 100A 220V    2, 150, 000, HGC130220V     Contactor 3p 130A 220V    2, 750, 000, HGC150220V     Contactor 3p 150A 220V    3, 500, 000, HGC185220V     Contactor 3p 185A 220V    4, 600, 000, HGC225220V     Contactor 3p 225A 220V    5, 300, 000

 Rơ le nhiệt: từ (0.63 – 1.0)A cho đến 800A

 Bảng giá Relay ( Rơ le ) nhiệt Hyundai,  
Relay nhiệt  22H( 0.12-0.18 )         190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.18-0.26 )         190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.25-0.35)          190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.34- 0.5 )          190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.5-.0.7  )           190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.6-0.9 ) 190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.8-1.2 ) 190, 000,     Relay nhiệt  22H( 1.1-1.6 ) 190, 000,     Relay nhiệt  22H( 1.5-2.1)  190, 000,     Relay nhiệt  22H( 2-3)        190, 000,     Relay nhiệt  22H( 2.8-4.2 ) 190, 000,     Relay nhiệt  22H( 3-5 )       190, 000,     Relay nhiệt  22H(4-6)         190, 000,     Relay nhiệt  22H( 5.6-8 )    190, 000,     Relay nhiệt  22H( 7- 10 )    190, 000,     Relay nhiệt  22H(9-13)       190, 000,     Relay nhiệt  22H( 12-18 )   190, 000,     Relay nhiệt  22H( 16-22 )   190, 000, Relay nhiệt  40H( 7-10 )         270, 000,     Relay nhiệt  40H( 9-13 )     270, 000,     Relay nhiệt  40H( 12-18 )   270, 000,     Relay nhiệt  40H( 16-22 )   270, 000,     Relay nhiệt  40H( 18-26  )  270, 000,     Relay nhiệt  40H( 24-32 )   270, 000,     Relay nhiệt  40H( 28-40 )   270, 000, Relay nhiệt  50H ( 18-26 )      350, 000, Relay nhiệt  50H ( 24-32 )      350, 000, Relay nhiệt  50H ( 28-40 )      350, 000, Relay nhiệt  50H ( 36-50 )      350, 000, Relay nhiệt  90H ( 28-40 )      480, 000, Relay nhiệt  90H (36-50 )       480, 000, Relay nhiệt  90H ( 45-65 )      480, 000, Relay nhiệt  90H ( 60-80 )      480, 000, Relay nhiệt  90H ( 70-90 )      480, 000, Relay nhiệt  130K ( 48-80 )    1, 250, 000, Relay nhiệt  130K ( 78-130 )  1, 250, 000, Relay nhiệt  220K ( 78-130 )  1, 890, 000, Relay nhiệt  220K ( 108-180) 1, 890, 000, Relay nhiệt  220K ( 132-220 ) 1, 890, 000, Relay nhiệt  300K ( 132-220 ) 1, 980, 000, Relay nhiệt  300K ( 180-300 ) 1, 980, 000, Relay nhiệt  500K ( 180-300 ) 3, 400, 000, Relay nhiệt  500K ( 240-400 ) 3, 400, 000, Relay nhiệt  500K ( 300-500 ) 3, 400, 000, Relay nhiệt  800K ( 378-630 ) 6, 800, 000

+ Aptomat loại 2 cực, 3 cực, 4 cực: (MCCB), Aptomat 3 pha loại chỉnh dòng, Trip relay.

+ ELCB và RCCB (chống rò điện) loại 2 pha 3 pha
+ Phụ kiện MCCB: Shunt Trip (SHT), Under Vol. Trip (UVT), Auxiliary switch (AX), Alarm switch (AL), AL/AX, Busbar

Bảng giá Aptomat Hyundai

Catalogue Aptomat Hyundai

HGM50E16A Aptomat 3P 16A 16kA chỉnh dòng nhiệt 650, 000, HGM50E20A Aptomat 3P 20A 16kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50E25A Aptomat 3P 25A 16kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50E32A Aptomat 3P 32A 16kA chỉnh dòng nhiệt 635, HGM50E40A Aptomat 3P 40A 16kA chỉnh dòng nhiệt 635, HGM50E3P50A Aptomat 3P 50A 16kA chỉnh dòng nhiệt 635, HGM50S16A Aptomat 3P 16A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S20A Aptomat 3P 20A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S25A Aptomat 3P 25A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S32A Aptomat 3P 32A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S40A Aptomat 3P 40A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S50A Aptomat 3P 50A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50H16A Aptomat 3P 16A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H20A Aptomat 3P 20A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H25A Aptomat 3P 25A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H32A Aptomat 3P 32A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H40A Aptomat 3P 40A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H50A Aptomat 3P 50A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM100E63A Aptomat 3P 63A 16kA chỉnh dòng nhiệt 840, HGM100E75A Aptomat 3P 75A 16kA chỉnh dòng nhiệt 840, HGM100E100A Aptomat 3P 100A 16kA chỉnh dòng nhiệt 840, HGM100H63A Aptomat 3P 63A 26kA chỉnh dòng nhiệt 900, HGM100H75A Aptomat 3P 75A 26kA chỉnh dòng nhiệt 900, HGM100H100A Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt 900, HGM100L63A Aptomat 3P 63A 30kA chỉnh dòng nhiệt 950, HGM100L75A Aptomat 3P 75A 30kA chỉnh dòng nhiệt 950, HGM100L100A Aptomat 3P 100A 30kA chỉnh dòng nhiệt 950, HGM125E75A Aptomat 3P 75A 20kA chỉnh dòng nhiệt 870, HGM125E100A Aptomat 3P 100A 20kA chỉnh dòng nhiệt 870, HGM125E125A Aptomat 3P 125A 20kA chỉnh dòng nhiệt 870, HGM125S75A Aptomat 3P 75A 26kA chỉnh dòng nhiệt 920, HGM125S100A Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt 920, HGM125S125A Aptomat 3P 125A 26kA chỉnh dòng nhiệt 920, HGM125H75A Aptomat 3P 75A 38kA chỉnh dòng nhiệt 1, 090, HGM125H100A Aptomat 3P 100A 38kA chỉnh dòng nhiệt 1, HGM125H125A Aptomat 3P 125A 38kA chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S125A Aptomat 3P 125A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, 650, HGM250S150A Aptomat 3P 150A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S175A Aptomat 3P 175A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S200A Aptomat 3P 200A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S225A Aptomat 3P 225A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S250A Aptomat 3P 250A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H125A Aptomat 3P 125A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, 800, HGM250H150A Aptomat 3P 150A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H175A Aptomat 3P 175A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H200A Aptomat 3P 200A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H225A Aptomat 3P 225A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H250A Aptomat 3P 250A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250L125A Aptomat 3P 125A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, 070, HGM250L150A Aptomat 3P 150A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM250L175A Aptomat 3P 175A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM250L200A Aptomat 3P 200A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM250L225A Aptomat 3P 225A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM250L250A Aptomat 3P 250A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM400E250A Aptomat 3P 250A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 4, 050, HGM400E300A Aptomat 3P 300A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400E350A Aptomat 3P 350A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400E400A Aptomat 3P 400A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400S250A Aptomat 3P 250A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 4, 400, HGM400S300A Aptomat 3P 300A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400S350A Aptomat 3P 350A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400S400A Aptomat 3P 400A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400H250A Aptomat 3P 250A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 4, 600, HGM400H300A Aptomat 3P 300A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400H350A Aptomat 3P 350A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400H400A Aptomat 3P 400A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM630E500A Aptomat 3P 500A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 8, HGM630E630A Aptomat 3P 630A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 8, HGM630S500A Aptomat 3P 500A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 9, 500, HGM630S630A Aptomat 3P 630A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM630H500A Aptomat 3P 500A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM630H630A Aptomat 3P 630A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM800S700A Aptomat 3P 700A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM800S800A Aptomat 3P 800A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM800H700A Aptomat 3P 700A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 10, 200, HGM800H800A Aptomat 3P 8000A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 10, F APTOMAT CHỈNH DÒNG, UCB250S125F Aptomat 3P 125A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, 100, UCB250S150F Aptomat 3P 150A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB250S175F Aptomat 3P 175A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB250S200F Aptomat 3P 200A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB250S225F Aptomat 3P 225A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB250S250F Aptomat 3P 250A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB400R250F Aptomat 3P 250A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, 300, UCB400R300F Aptomat 3P 300A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400R350F Aptomat 3P 350A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400R400F Aptomat 3P 400A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400S250F Aptomat 3P 250A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, 550, UCB400S300F Aptomat 3P 300A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400S350F Aptomat 3P 350A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400S400F Aptomat 3P 400A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400H250F Aptomat 3P 300A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400H300F Aptomat 3P 350A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400H350F Aptomat 3P 400A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400H400F Aptomat 3P 6300A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB630R500F Aptomat 3P 500A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 8, UCB630R630F Aptomat 3P 6300A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 8, UCB630S500F Aptomat 3P 500A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB630S630F Aptomat 3P 630A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB630H630F Aptomat 3P 500A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB630H500F Aptomat 3P 630A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB800R800F Aptomat 3P 800A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 8, UCB800R700F Aptomat 3P 700A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 8, UCB800S 3P 700F Aptomat 3P 800A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, 980, UCB800S 3P 800F Aptomat 3P 800A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB800H 3P 700F Aptomat 3P 800A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 10, 080, UCB800H 3P 800F Aptomat 3P 800A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 10, HGM800S 3P 800F Aptomat 3P 800A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB1000S Aptomat 3P 1000A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1) 22, UCB1250S Aptomat 3P 1250A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1) 24, UCB1600S Aptomat 3P 1600A 65kA Chỉnh dòng ( 0.5-1) 48

Sản phẩm khác

Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 


Xem thêm:
aptomat Hyundai, aptomat 3 pha Hyundai, báo giá aptomat Hyundai 2016, aptomat 3 pha 50a Hyundai, aptomat Hyundai 20a, aptomat Hyundai 100a, gia aptomat ls, aptomat 3 pha 200a Hyundai, aptomat Hyundai 30a, bảng giá relay nhiệt Hyundai, catalogue relay nhiệt Hyundai, relay nhiệt Hyundai, rơle nhiệt Hyundai gth 22, rơle nhiệt ls mt-32, thông số relay nhiệt Hyundai, Thiết bị điện Hyundai, thiết bị điện Hyundai , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2016 ,bảng giá thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện Hyundai hàn quốc , đại lý thiết bị điện Hyundai tại hà nội , giá thiết bị điện Hyundai , báo giá thiết bị điện Hyundai 2016 , thiết bị điện ls tại hà nội , catalogue thiết bị điện Hyundai , đại lý thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện công nghiệp Hyundai , thiết bị điện Hyundai, báo giá thiết bị điện Hyundai 2017 , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2017, bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai , thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2016, catalogue thiết bị đóng cắt Hyundai , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai mới nhất , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017 , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017Các bài viết khác
Lên đầu