Tụ bù Elco

Tụ bù Elco, bảng giá tụ bù elco, catalog tụ bù elco, được sản xuất từ những năm 1978 và đến năm 1983 có 2 dòng seri 200 và 205 với điện áp là 440V và 525V như sau:

200 Seri    ----------------205 Seri
Tụ bù khô 10kVA - 440V    Tụ bù khô 10kVA - 525V
Tụ bù khô 15kVA - 440V    Tụ bù khô 15kVA - 525V
Tụ bù khô 20kVA - 440V    Tụ bù khô 20kVA - 525V
Tụ bù khô 25kVA - 440V    Tụ bù khô 25kVA - 525V
Tụ bù khô 30kVA - 440V    Tụ bù khô 30kVA - 525V

Bảng giá 


Tụ bù Elco


BẢNG GIÁ TỤ BÙ VÀ CUỘN KHÁNG ELCO                                                              
STT      sản phẩm                    Code    kVAr    " Đơn giá
(VNĐ/kVAr) "  " Thành tiền
(VNĐ) "
I           Tụ bù 3P 440V loại tròn                                                        
1          3P 440V-5KVAR                      200QELCO4400050     5          110,000           550,000 
2          3P 440V-10KVAR                    200QELCO44000100   10        70,000             700,000 
3          3P 440V-15KVAR                    200QELCO44000150   15        62,000             930,000 
4          3P 440V-20KVAR                    200QELCO44000200   20        56,000             1,120,000 
5          3P 440V-25KVAR                    200QELCO44000250   25        56,000             1,400,000 
6          3P 440V-30KVAR                    200QELCO44000300   30        56,000             1,680,000 
II          sản phẩm                    Code    kVAr    " Đơn giá
(VNĐ/kVAr) "  " Thành tiền
(VNĐ) "
            Tụ bù 1P 240V loại tròn                                                        
1          1P 240V-2.5KVAR                   212QELCO2400025     2.5       500,000           1,250,000 
2          1P 240-5KVAR             212QELCO2400050     5          225,000           1,125,000 
3          1P 240-10KVAR                       212QELCO24000100   10        172,000           1,720,000 
III         Cộn kháng cho tụ bù kVAR                  Code    kVAr    " Đơn giá
(VNĐ) "         
1          Cuộn kháng cho tụ bù 20        BR07ELCO0200ALU    20        3,600,000      
2          Cuộn kháng cho tụ bù 25        BR07ELCO0250ALU    25        4,300,000      
3          Cuộn kháng cho tụ bù 30        BR07ELCO0300ALU    30        5,000,000      
4          Cuộn kháng cho tụ bù 40        BR07ELCO0400ALU    40        5,100,000      
5          Cuộn kháng cho tụ bù 50        BR07ELCO0500ALU    50        6,600,000      
6          Cuộn kháng cho tụ bù 60        BR07ELCO0600ALU    60        8,400,000      
7          Cuộn kháng cho tụ bù 70        BR07ELCO0700ALU    70        8,400,000      
8          Cuộn kháng cho tụ bù 75        BR07ELCO0750ALU    75        8,600,000      
9          Cuộn kháng cho tụ bù 80        BR07ELCO0800ALU    80        10,000,000    
10        Cuộn kháng cho tụ bù 90        BR07ELCO0900ALU    90        11,000,000    
11        Cuộn kháng cho tụ bù 100      BR07ELCO1000ALU    100      12,000,000    
12        Cuộn kháng cho tụ bù 120      BR07ELCO1200ALU    120      14,000,000    
13        Cuộn kháng cho tụ bù 150      BR07ELCO1500ALU    150      16,000,000    
Tụ bù khô elco

Thông số kỹ thuật tụ Elco

Thông số kỹ thuật tụ Elco
Bảng giá Tụ bù Elco

Tụ bù Elco được phân phối bởi Siêu thị biết bị điện
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: kd@btb.vn
Catalogue Elco
Bảng giá tụ bù và cuộn kháng Elco

Các bài viết khác
Lên đầu